Verdieping Soundscape 
Lesvorm: Cross The Line 

Onderdelen: 

 1. Luisteren naar Soundscape  
 2. Oefening “Cross The Line” 


1. Luister naar de Soundscape met een dialoog rond enkele stellingen. 

 

2. We gaan aan de slag met onderstaande stellingen door middel van “Cross The Line”.

Hiervoor is nodig een lang touw of een lang stuk tape. De leerlingen gaan op een rij staan en de lijn ligt hier ongeveer een meter voor. Vervolgens geeft de leerkracht de volgende opdracht:  

“Please cross the line als je denkt…..” 

 • Er zijn teveel vluchtelingen.  De grenzen van ons land moeten dicht.  
 • Vluchtelingen pakken onze huizen en banen af.  
 • Verschillende culturen kunnen niet samenleven met elkaar. 
 • Vluchtelingen zijn criminelen en terroristen. 
 • Nieuwkomers zijn een verrijking voor ons land.
 • Integratie is een taak voor ons allemaal; voor de nieuwkomer en voor Nederlanders. 
 • Ons land moet mensen helpen die in nood zijn. 
 • Moslima’s mogen geen hoofddoek dragen in Nederland. 
 • Jonge mensen uit andere culturen moeten hun dromen kunnen waarmaken in Nederland. 

Zijn leerlingen het eens met de stelling dan stappen ze over de streep. Zijn ze het er niet mee eens blijven ze staan.