Verdieping rond het verhaal van Sydra  
Lesvorm: klassengesprek  

Onderdelen: 

 1. Animatie bekijken 
 2. Luisteren naar de Podcast  
 3. Lezen vervolgverhaal
 4. Bekijken filmpje over de toekomst van Sydra

1. Bekijk onderstaande animatie en beantwoord onderstaande vragen.  

Animatiefilmpje ‘Conflict in de klas eindigt in hoofddoekrel!’  

Sydra werd in de klas van het VWO geconfronteerd met pestgedrag en geweld door Nederlandse klasgenoten. Ze werd uitgescholden omdat ze moslima was en omdat ze in haar eigen taal sprak met een ander Syrisch meisje.  

 • Wat betekent het dragen van een hoofddoek voor een moslima? 
 • Wat is jouw mening over het dragen van een hoofddoek in de Nederlandse  
 • Kunnen woorden kwetsen? 
 • Wat doen de omstanders? 
 • Wat zijn de consequenties voor een slachtoffer van pestgedrag wanneer de beelden gefilmd worden en gedeeld op sociale media?

2. Omgaan met een conflict in de klas 

Luister naar de podcast  “Wat als… er iemand tussen beide was gekomen?” en beantwoord onderstaande vragen.  

 • Wie moet ingrijpen?  
 • Wat kan jij doen als klasgenoot? 
 • Wat kan jij doen wanneer je merkt dat iemand, om wat voor reden dan ook het mikpunt is van een scheldpartij, een ruzie, pesterij?  

3. Lees onderstaand vervolgverhaal en bespreek onderstaande vragen.

Hoe het verder ging na het conflict tussen Sydra en Christina 

Sydra vertelde thuis wat er gebeurd was. Haar moeder was boos en verdrietig. Samen gingen ze naar de dokter want Sydra was gewond en had hoofdpijn. De dokter stelde vast dat Sydra een hersenschudding had. Er volgde een gesprek met de mentor op school, die op zijn beurt ook met Christina en haar de ouders sprak. Het bleek dat Christina het moeilijk had thuis. Toch besliste de mentor dat zowel Sydra als Christina een dag geschorst werden. “Om af te koelen.” Beide meisjes kregen strafwerk. Voor Sydra voelde dat oneerlijk; haar hoofddoek was wel afgetrokken in het bijzijn van alle leerlingen! Een vernedering! Door de hersenschudding lukte het haar niet om het strafwerk te maken. Ze was misselijk, boos en bang, want Christina had gedreigd haar terug te pakken. 

Daardoor begon ze te spijbelen, samen met haar vriendin, Sarah. Ze miste steeds meer lessen en moest uiteindelijk overstappen naar een lager niveau. Ook Christina’s cijfers lieten te wensen over. Ook zij zakte…resultaat: ze zaten weer bij elkaar in de klas!  

Gelukkig besefte Sydra dat je niet altijd boos kan blijven. Ze wilde verder, hoe moeilijk het ook was. Ze vermeed zoveel mogelijk contact met Christina en slaagde uiteindelijk voor haar examen.  Ze vindt dat de school niet goed met het conflict is omgegaan. Ze voelde zich niet echt gehoord. De filmpjes die haar klasgenoten gemaakt hadden tijdens de ruzie werden meteen verwijderd, op eis van de directeur. Maar daar stond wel precies op hoe het allemaal gebeurd was! Nu was al dat bewijsmateriaal gewist! Volgens haar had de docent eerder moeten ingrijpen!  

 • Bij wie kan je terecht op school wanneer je zelf gepest wordt?  
 • Wat kunnen/moeten leerkrachten doen?  
 • Wat kan/moet de schoolleiding doen?  

4. Bekijk dit filmpje en zie hoe het nu gaat met Sydra. Stel daarna onderstaande vragen. 

 • Kunnen jonge vluchtelingen een toekomst opbouwen in Nederland? 
 • Krijgen zij dezelfde kansen om zich te ontwikkelen? 
 • Welke extra moeilijkheden moeten zij trotseren? 
 • Hebben zij gelijke kansen om later aan werk te komen?  
 • Hebben ‘Shaml Almajo’ of ‘Soefiane Nahas’  dezelfde kans op een baan dan ‘Floris van Diepenveen’?